Landschapspark Pauwels

Waterpark en nieuwe natuurbrug
Tien partijen hebben afgesproken in 2018 te beginnen met de uitvoering van de eerste projecten. Overheden, waterschappen en natuurorganisaties, maar ook ZLTO en De Efteling doen mee. Medio volgend jaar moet er een plan van aanpak zijn.

Een grootschalig waterpark en een nieuwe natuurbrug worden in het oog springende onderdelen van het Landschapspark Pauwels, tussen Tilburg-Noord en Loon op Zand. Zowel de natuur, de recreant als ondernemers in het gebied moeten profiteren van plannen het gebied aantrekkelijker te maken. Er wordt onder meer ingezet op het tot stand brengen van een stevige ecologische corridor tussen de natuurgebieden Huis ter Heide en De Brand, via het Noorderbos. De aanleg van nieuwe natuur, maar ook duurzamer agrarisch gebruik van het gebied moet helpen.

Lees hier het artikel van het Brabants Dagblad.