Stadsbos013 breidt heidegebied de Sijsten uit

Een ruimere jas voor het heidelandschap
Het heidegebied de Sijsten ligt in het zuidwesten van Stadsbos013 en is omsloten door voormalige productiebossen. Door het heide gebied minstens te verdubbelen krijgt de biodiversiteit in het gebied een belangrijke impuls. De ruimere jas zorgt ervoor dat het heidelandschap beter tot zijn recht komt. Bovendien zorgt de uitbreiding voor aansluiting met de graslanden van de Kaaistoep. Een natuurlijke vergroting van het leefgebied voor de dieren is het gevolg. Het plan voorziet er ook in om de beleving en toegankelijkheid voor de recreant te versterken; zo wordt het gebied interessanter voor bezoekers.

Kijk voor meer informatie op www.stadsbos013.nl