Goedkeuring plannen

Het college van B&W Tilburg geeft haar goedkeuring aan de plannen voor Landgoed De Groene Kamer.

Het college van B&W van Tilburg heeft op dinsdag 5 november ingestemd met de plannen voor Landgoed De Groene Kamer. Met het besluit is een akkoord gegeven op het programma van Voedsel, Plant en Dier, Sport en Outdoor en Wellness en de stedenbouwkundige uitwerking. Daarmee is een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van het landgoed van 30 ha dat aan de zuidwest kant van Tilburg wordt gerealiseerd.

Na een grondige voorbereiding, een gedetailleerde uitwerking en een intensieve dialoog tussen gemeente Tilburg en Landgoed De Groene Kamer is het college B&W van Tilburg op dinsdag 5 november jl. akkoord gegaan met de plannen voor Landgoed De Groene Kamer.

Het college stemt daarmee in met de voorgestelde programma van het unieke concept dat als missie heeft het landelijk gebied van Tilburg en het buitenleven op inspirerende wijze dichterbij de stad en haar inwoners te brengen. Recreatie, educatie en natuurbeleving worden op een vernieuwende wijze en duurzame wijze gecombineerd in een groep totaalconcept.

Initiatiefnemer van De Groene Kamer, Gerard Berkelmans, reageert verheugd op het positieve besluit van het college B&W Tilburg: “Ik ben blij dat er waardering en draagvlak vanuit het college is voor onze plannen. Wij begrijpen heel goed dat er op deze locatie geen ruimte is voor een supermarkt en willen ook absoluut niet een regulier winkelcentrum ontwikkelen. Landgoed de Groene Kamer is uniek en zal een waardevolle aanvulling vormen op het bestaande aanbod in Tilburg. Sterker nog wij hebben de overtuiging dat we met Landgoed De Groene Kamer de stad Tilburg als (be)leefbare stad verder op de kaart zetten”.

“Er is met het collegebesluit een belangrijke stap gezet” aldus Berkelmans. “Wij kunnen ons nu gaan richten op het afsluiten van de benodigde overeenkomsten met de gemeente Tilburg en de wijziging van het bestemmingsplan. Ik ga me er voor in zetten om in 2015 te kunnen starten met de realisatiefase”.

Het Voorlopig Ontwerp (VO) Stedenbouw en Landschap voor Landgoed de Groene kamer is opgesteld met ondersteuning van een breed consortium aan deskundigen te weten: (1) .Fabric architecture, urbanisme en research (Amterdam), (2) Lola Landscape architects (Rotterdam), (3) BRO (Ruimtelijke Ordening, retail en procesmanagement), (4) Oranjewoud (parkeren en vervoer), (5) Kessels Retail Consult (Retail), (6) Alterra (WUR) (ecologie en natuur) en (7) Brink Groep (business case en conceptontwikkeling).