Partners en netwerk

Samen kom je verder

Landgoed De Groene Kamer zoekt nadrukkelijk de samenwerking met anderen. Samen sta je sterker en kom je verder. Vanuit dit uitgangspunt werkt Landgoed De Groene Kamer al met een aantal partijen en organisaties samen.

 

– Gemeente Tilburg
– Provincie Noord-Brabant

– Stadsbos013

– Het gedeelde Landschap

– MVO013

– Brabants Particulier Grondbezit

– Midpoint House of Leisure

– Stichting Innovatie Recreatie en Ruimte (STIRR)

Samenwerken met
De Groene Kamer?

Landgoed De Groene Kamer is nog volop in ontwikkeling. We zijn op zoek naar meer partners en organisaties die samen met ons het concept van het landgoed willen realiseren. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in coöperatieve samenwerking met de omgeving staat hierbij voorop.

Samenwerking met
gemeente Tilburg

Landgoed De Groene Kamer krijgt straks een belangrijke betekenis als groene, vrije toegankelijke recreatievoorziening in het uitloopgebied van de stad Tilburg. Bij de realisatie van voorzieningen en programmering van activiteiten wordt ook nadrukkelijk verbinding gezocht met onderwijs, culturele functies en andere maatschappelijke instellingen in de stad

De ambities en kernwaarden van De Groene Kamer sluiten naadloos aan bij de Citymarketing van Tilburg: Sociaal, experimenteel, daadkrachtig, humoristisch, tegendraads en een tikkeltje rauw!

Stadsbos013

Groter dan het Amsterdamse Bos en het Bois de Boulogne in Parijs. Een onontdekte schat in het zuidwesten van Tilburg waar stad en natuur samenkomen. Landgoed De Groene Kamer ligt in het hart van deze groene parel. Stadsbos013 biedt verschillende activiteiten voor jong en oud. Ga voor meer informatie naar
www.stadsbos013.nl

Het Gedeelde Landschap

Een initiatief van twee stedenbouwkundige bureaus, ondernemers en stakeholders in het tussengebied van de steden Breda en Tilburg. Deze regio staat bekend om zijn prachtige bosgebieden, afgewisseld met open agrarische percelen en de bourgondische cultuur. Het Gedeelde Landschap, gevoed door de dynamiek en energie van lokale ondernemers, probeert kansen, plannen en ideeën een stap verder te brengen zodat iedereen in het Gedeelde Landschap hiervan kan profiteren. Kijk voor meer informatie op
www.gedeeldelandschap.nl

MVO013

Een community voor en door ondernemende mensen met een duurzaam hart in de regio Midden Brabant. MVO013 brengt mensen met elkaar in contact, inspireert en organiseert evenementen met als doel ondernemers te helpen om een stapje te zetten op de ‘MVO-ladder’. Voor zowel beginners als gevorderden biedt MVO013 een community die tot doel heeft Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen op een hoger plan te brengen. Voor meer informatie ga naar
www.mvo-013.nl

Brabants Particulier Grondbezit

DE organisatie ter bevordering van het particuliere grondbezit in Brabant. De organisatie, afdeling van de Federatie Particulier Grondbezit, is van en voor alle particuliere grondeigenaren van landbouwgrond, landgoederen, bossen en natuurterreinen, klein en groot.
Ga voor meer informatie naar
www.bp-grondbezit.nl

Midpoint House of Leisure

Hét fysieke en virtuele knooppunt voor Leisure ondernemers, die samenwerken aan de businessmodellen van de toekomst. Gevestigd in de inspirerende Leerfabriek KVL in Oisterwijk waar ondernemers, onderwijs en overheid samenwerken aan nieuwe Leisure programma’s en initiatieven om de Brabantse ambities waar te maken.

Bedrijven die zijn aangesloten bij het House of Leisure hebben een streepje voor. Zij bevinden zich in het Hart van de Leisure sector en zijn als eerste op de hoogte van relevante ontwikkelingen. Het Midpoint House of Leisure levert een bijdrage aan innovatie binnen de sector en het verstevigen van het netwerk. Voor meer informatie ga naar
www.houseofleisure.eu

Stichting Innovatie Recreatie en Ruimte (STIRR)

STIRR is een initiatief van een aantal vooruitstrevende recreatieondernemers en fungeert als aanjager van initiatieven op het snijvlak van gastvrij ondernemen en ruimte. De ambitie is recreatie en toerisme (de gastvrijheidssector) tot een gewaardeerde partner te maken bij gebiedsontwikkeling met als imago: krachtig, eigentijds en belangrijk voor de samenleving. Dat doet STIRR door (strategische) innovaties in de praktijk te ondersteunen en stimuleren. Ga voor meer informatie naar
www.recreatieenruimte.nl

Heb je interesse of wil je meer weten?

Neem dan contact met ons op.