Duurzaam ondernemen

De Groene Kamer staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in coöperatieve samenwerking met de omgeving. We staan voor duurzaam ondernemen op het snijvlak van economische, sociaal-maatschappelijke en ecologische aspecten. De ondernemingsactiviteiten binnen De Groene Kamer richten zich bewust op waardecreatie voor de lange termijn op de dimensies Mens, Milieu én Markt.

 

De MVO uitgangspunten zijn door De Groene Kamer vertaald in een MVO-beleid wat door alle (toekomstige) partners die op het landgoed gaan ondernemen onderschreven word. Operationele borging vindt plaats in het parkmanagement met coachend leiderschap en in samenwerking met de nog op te richten stichting Edutainment.

 

De Groene Kamer zoekt proactief het contact met de directe omgeving (bedrijven en bewoners) en stuurt aan op een coöperatieve ontwikkeling van het gebied. Heb je interesse of wil je meer weten? Neem dan contact met ons op.

Samenwerken met
De Groene Kamer?

Het landgoed is nog volop in ontwikkeling en we zijn proactief op zoek naar partners en organisaties die samen met ons het concept van De Groene Kamer willen realiseren. Herken je jezelf in de filosofie van De Groene Kamer, heb je interesse in samenwerking of wil je meer weten? Neem dan contact met ons op voor een nadere kennismaking.