De Groene Kamer

Een landgoed in ontwikkeling

Buiten dichtbij

Aan de zuidwestrand van Tilburg is een bijzondere ontwikkeling aan de gang. De komende jaren werken we daar aan de realisatie van Landgoed De Groene Kamer; een landgoed nieuwe stijl dat het landelijk gebied van het Tilburgse buitenleven op inspirerende wijze dichtbij de stad en haar inwoners brengt. De ontwikkeling betreft een voor het publiek toegankelijk landgoed van ongeveer 30 hectare. Uitgangspunt bij alle ontwikkelingen is herstel en ontwikkeling van natuur, ecologie en biodiversiteit en natuurbeleving, met een landschappelijke inpassing die hoort bij het gebiedseigen Brabantse karakter. Het landgoed voorziet in een combinatie van economie, natuur, recreatie en educatie voor de stedelijke consument die houdt van natuurlijk leven en genieten.

Het komt tegemoet aan een wens van Nederlanders om contact te leggen met hun groene omgeving. Landgoed De Groene Kamer biedt deze mogelijkheid. Een dagje uit om de hoek!