Landgoed De Groene Kamer ongewenst on-hold

GEMEENTELIJK BELEID MAAKT HET ONMOGELIJK ONTWIKKELINGEN DOOR TE ZETTEN

De partijen betrokken bij Landgoed De Groene Kamer hebben ruim 15 jaar gewerkt aan de plannen voor Landgoed De Groene Kamer.  Een landgoed nieuwe stijl van 30 hectare gesitueerd aan de zuidwest rand van Tilburg tussen de Bredase weg en de Burgemeester Letschertweg, als onderdeel  van Stadsbos 013. Tussen de gemeente Tilburg en Landgoed De Groene Kamer bestaat overeenstemming over de stedenbouwkundige visie en uitgangspunten voor het landgoed.

Gerard Berkelmans (ondernemer en initiatiefnemer): “Het is daarom ook dat wij met spijt moeten besluiten om de ontwikkeling van het landgoed on-hold te zetten. Vanuit de gemeente Tilburg wordt opnieuw een aantal vergaande randvoorwaarden gesteld die maken dat de ontwikkeling afhankelijk wordt van externe factoren die wij niet kunnen beïnvloeden waardoor de risico’s aanzienlijk toenemen. Helaas kunnen we niet anders concluderen dat onder deze condities verder investeren niet verantwoord is.”

Landgoed nieuwe stijl
Binnen het concept van Landgoed de Groene Kamer worden onder het thema “Buiten dichtbij” vier economische clusters op een landschappelijke wijze ingepast. Deze economische clusters zijn Eten & Drinken, Plant & Dier, Sport & Outdoor en Wellness & Welzijn. De cross-overs tussen de vier thema’s maken het landgoed uniek voor Brabant. De activiteiten en bezigheden binnen de diverse clusters zijn in de praktijk dusdanig met elkaar vervlochten zodat deze voor een unieke totaalbeleving zorgen.
Een landgoed nieuwe stijl dat op eigentijdse, dynamische en duurzame wijze recreatie, educatie, retail en natuurbeleving in een groen totaalconcept combineert. Waar je op gezonde en prettige wijze kunt eten en drinken, buiten sporten, tuinieren, ecologisch shoppen, deelnemen aan workshops of genieten van de sauna. Een ideaal groen dagje uit om de hoek!

Innovatief, economisch interessant én groen
Voor Tilburg een economisch interessant project vanwege het vernieuwende innovatieve karakter, de werkgelegenheid, duurzame ontwikkeling, multiplier effect, verhogen recreatie  en impuls voor regionale economie, toerisme en verblijf in Tilburg (en regio) alsmede m.b.t. MVO en groen. LDGK heeft nagenoeg dezelfde kernwaarden/identiteit als Tilburg; daadkrachtig, eigenzinnig, vernieuwend, sociaal en een beetje rauw.

Landgoed De Groene Kamer past ook m.b.t. de beleidsmatige ambities bij Tilburg. Het landgoed kan een belangrijke motor worden voor de beoogde ontwikkeling van Stadsbos013 en is cruciaal voor de broodnodige vernieuwing in, en complementair aan het retail-landschap van Tilburg.

Het innovatieve karakter van het plan heeft invloed gehad op de voortgang. Het concept viel veelal buiten de reguliere ambtelijke en bestuurlijke opvattingen over retail en leisure waardoor telkens nieuwe en strengere randvoorwaarden werden opgelegd. Het bleek lastig om binnen de reguliere beleidskaders te komen tot een vertaling naar regels en bestemmingsplannen. Gevolg was dat in een risicomijdende regelreflex vanuit de gemeente telkens zekerheid op zekerheid werd gestapeld en de economische haalbaarheid van het landgoed verdergaand onder druk werd gezet. Ook werd De Groene Kamer telkenmale ten onrechte getypeerd als een reguliere PDV-ontwikkeling (Periferie Detailhandels Voorziening) in het buitengebied.

Desastreuze koppeling bestemmingsplannen
Na 2 jaar debatteren lag er afgelopen najaar eindelijk een compleet concept van een anterieure overeenkomst. In september 2017 is in deze overeenkomst echter ineens een bepaling over de huidige locatie van de Intratuin op Stappegoor (welke gaat verhuizen naar LDGK en daar als Intratuin 3.0 een onderdeel van het landgoed wordt) opgenomen waarin de bestemmingsplantrajecten van LDGK en Stappegoor onlosmakelijk aan elkaar worden gekoppeld. Daarmee is LDGK volledig afhankelijk van andere partijen en andere processen qua doorlooptijd in de herziening van het bestemmingsplan.

Ondanks een zeer breed gedragen aansporing, vanuit de gemeenteraad aan het college B&W op 20 juni 2016, om vaart te maken met de ontwikkeling van Landgoed De Groene Kamer en ondanks een grote betrokkenheid van portefeuillehouder M. Jacobs en bestuurlijke steun vanuit de provincie blijkt het project helaas nog steeds op onvoldoende bestuurlijk commitment vanuit het college te kunnen rekenen.

Ontwikkelingen on-hold
Gevolg is dat de Groene Kamer niet binnen afzienbare tijd kan komen tot een ondertekening van de anterieure overeenkomst en start van de herziening van het bestemmingsplan. Hierdoor wordt het vrijwel onmogelijk voor de Groene Kamer BV om o.a. vanwege onzekerheid over de doorlooptijd en risico’s afspraken te maken met beoogde exploitanten en investeerders. Dit dwingt De Groene Kamer er toe de ontwikkeling van LDKG on-hold te zetten.

Blijkbaar is Tilburg nog niet klaar voor een innovatief en duurzaam landgoed zoals de organisatie dit voor ogen heeft. Een groene long voor de stad waar het goed vertoeven is voor haar inwoners en bezoekers.